"
Soita meille: 040 583 0401
Kasvinsuojelutekniikan ja puutarhakoneiden erikoisliike.

Tietosuoja

1.1 REKISTERISELOSTE
Tämä on Agropoint T:mi henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018.

1.1 REKISTERINPITÄJÄ
Agropoint Tmi
Pappilankulmantie 15
27110 EURAJOKI
FINLAND
Y-tunnus 1053905-0
Puh. 040 5830401, email:info@agropoint.fi

1.2 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Ari Uolia
Pappilankulmantie 15
27110 EURAJOKI
Puh. 040 5830401, email:info@agropoint.fi

1.3 REKISTERIN NIMI
Agropoint.fi verkkokaupan käyttäjärekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus hänen tilatessaan verkkokaupan tuotteita agropoint.fi verkkokaupasta. Agropoint.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, tilausten käsittelyyn ja postitukseen, yhteydenottojen hoitamiseen ja
markkinointitarkoituksiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä seuraavat tiedot:

 • Henkilön nimi
 • Osoite, katu ja kunta
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • y-tunnus (jos on annettu)
 • Verkkoyhteyden IP-osoite
 • Tiedot tilatuista tuotteista ja tilauksien muutoksista
 • Ostohistoria
 • Maksutapa
 • Toimitusosoite ja -ehdot

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä tallentaa Agropoint.fi:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa tai sosiaalista mediaa käyttäessään.

1.7. Evästeiden käyttö

Verkkokauppamme käyttää järjestelmässään evästeitä (cookies) ostoskorin tallentamisen. Verkkokaupoissa yleisesti käytetyt evästeet ovat pieniä tunnistetiedostoja, jotka siirtyvät palvelimelta vierailijan tietokoneeseen istunnon aikana. Evästeiden käytön tulee olla sallittuna internet-selaimessa, jotta voit ostaa tuotteita verkkokaupasta. Käytämme evästeitä helpottaaksemme verkkokaupassa asioimista. Evästeiden käyttö on turvallista ja se ei näy vierailijalle vierailun aikana, eikä se vahingoita vierailijan tietokonetta.

1.8 Verkkosivun kävijäseuranta

Verkkosivuston kävijäseurantaa tehdään käytettävyyden parantamiseksi ja mainontaan. Siihen käytetään seuraavia ohjelmistoja:

 • Facebook
 • Google Adwords
 • Google Analytics
 • Gmail

1.9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille toimijoille kuin yrityksille, jotka hoitavat tietojärjestelmän ylläpitoa, tuotteiden postitusta ja kuljetusta, maksunvälitystä ja luoton myöntämistä. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Verkkokaupan palvelin sijaitsee EU alueella.

2.0. Rekisterin suojauksen periaatteet
Agropoint.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla.
Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

2.1. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

2.2.. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”).

2.3. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Ajankohtaista

Ota yhteyttä

Agropoint